Etiske regler

Senest revideret 23. februar 2010

Alle medlemmer af Viking Cats er forpligtede til at efterleve disse regler.  Ved overtrædelser vil bestyrelsen idømme disciplinære foranstaltninger i forhold til overtrædelsens omfang, jvf. klubbens vedtægter §3.3.
 

 1. Hver enkelt kats og killings sundhed og velfærd skal være det vigtigste hensyn for  ethvert medlem. Det anbefales at der føres nøje optegnelser vedrørende sundhed, stamtavler, vaccinationer og parringer.
 2. Medlemmerne skal opdrætte selektivt, på sunde avlsdyr fri for genetiske anomalier og defekter. Medlemmerne skal prioritere ansvarsfulde og kærlige hjem til deres killinger.
 3. Medlemmerne skal sælge alle katte og killinger under nedenstående betingelser:
  • Medlemmet skal stå inde for, at katten på salgstidspunktet er sund og rask.
  • Medlemmet skal tilskynde køber til at opsøge egen dyrlæge snarest muligt efter købet, for at få bekræftet kattens gode helbred.
  • Medlemmet skal forklare køberen om farerne og ulemperne ved fritløbende katte, og ærligt orientere om kattens personlighed og helbred samt give yderligere information, der har betydning for køber.
  • Medlemmet skal udfærdige en skriftlig salgsaftale, som beskriver alle salgets vilkår, og overholde denne aftale.
  • Medlemmet skal registrere katten i mindst ét anerkendt forbund (CFA, FIFe, GCCF, TICA, WCF), og skal overdrage kattens papirer i overensstemmelse med forbundets regler.
  • Medlemmet skal opmuntre køber til at kontakte medlemmet, hvis der er tvivl eller spørgsmål, og besvare købers henvendelser inden for en rimelig tid.
  • Medlemmet må ikke overdrage katten, førend den er vaccineret mindst én gang mod panleukopeni (“kattesyge”), rhinotracheitis (herpes) og calici (“katteinfluenza”). Såfremt killingen overdrages til køber før re-vaccination, skal det fremgå af salgsaftalen, at køber er forpligtet til, at lade killingen re-vaccinere så den er forskriftsmæssigt dækket.
  • Medlemmet må ikke overdrage killingen, før den er mindst 12 uger gammel.
  • Medlemmet skal i salgsaftalen for enhver kælekat kræve, at katten kønsneutraliseres senest i 12 måneders alderen. Alternativt kan medlemmet vælge at få katten kønsneutraliseret inden overdragelsen.
 4. Katte og killinger skal vaccineres regelmæssigt efter dyrlægernes anbefalinger. Ved syge katte og killinger, skal dyrlægen konsulteres. Der skal tages mulige og nødvendige forholdsregler for at begrænse og undgå spredning af virus, bakterielle sygdomme og svampesygdomme. Alle katte skal regelmæssigt undersøges for endo- og ektoparasitter, og behandles, så snart de konstateres.
 5. Kattenes omgivelser, senge, madskåle, vandskåle, kattebakker m.m. skal holdes rene. Kattene skal have adgang til frisk vand, komfortable liggepladser, legetøj, klatretræer og lignende. De skal fodres med ernæringsmæssigt korrekt foder af høj kvalitet i passende mængder til den enkelte kat. Hver enkelt kat og killing skal have daglig, individuel kærlighed og opmærksomhed, herunder en generel helbredskontrol.
 6. Kattene skal have passende plads til at udfolde sig, og bør leve som en del af familien. Burhold (i udstilingsbure eller lignende) er ikke tilladt. Indhegninger, afspærringer o. lign. skal være i forsvarlig stand, rene og fri for farer. Der skal være passende ventilation og frisk luft. Temperaturen skal være passende og skal kunne reguleres efter behov ved opvarmning og/eller air conditioning. Der skal være både kunstigt og naturligt lys tilgængeligt.
 7. Der skal tages forholdsregler for at undgå utilsigtede parringer. Drægtige og diegivende hunkatte og deres killinger skal have mulighed for separate opholdsrum. Medlemmet skal tilse, at hunkatte får kuld med det interval, som er forsvarligt i forhold til den enkelte kats tarv.
 8. Alle aftaler mellem købere, sælgere og udstationeringshjem, vedrørende katte, killinger, avlstjeneste m.m. skal være skriftlige.
 9. Medlemmerne må ikke sælge eller bortgive katte til dyrehandlere eller lignende, og må ikke sælge eller overdrage katte til forsøgsbrug. Det er ikke tilladt at sælge katte eller avlstjeneste på auktion.
 10. Medlemmerne forventes at tilstræbe en positiv adfærd, som stiller dem selv, Katteklubben Viking Cats og TICA i et godt lys. Om man er udstiller eller publikum, skal man overholde de udstukne regler for  udstilling. Udstillingssucces kommer i anden række i forhold til kattenes helbred og velfærd, og i forhold til at opretholde et positivt miljø katteelskere imellem.

En tanke om "Etiske regler"

 1. Pingback: buy chloroquine phosphate