Brev fra TICA?

TICAs hovedkontor, The Executive Office i Texas, holder året rundt styr på alle katte, som bliver udstillet i TICA-regi. Alle, som udstiller ikke-registrerede katte på TICA-shows, vil derfor modtage et brev som det neden for:

guide

Af brevet fremgår (i den røde cirkel) datoen for udstillingen (18. oktober 2008), klubbens navn (TICACATS), kattens nummer i kataloget (10), kattens navn (CHERRY LOCO) og ejerens region (EN = Europa Nord).

Man kan endvidere se, at brevet er dateret den 7. november 2008 (breve som dette kommer som regel frem til ejeren ca. en måned efter udstillingen).

Når du får sådan et brev, skal du ingenting gøre, hvis du ikke ønsker at registrere katten. Hvis du derimod gerne vil registrere katten, skal du downloade den korrekte formular på TICA’tain’t hjemmeside:

https://tica.org/resources/our-forms/category/17-registration-forms

Send skema og stamtavlekopi som pdf til den adresse, der står i toppen af skemaet.

Nu bliver din kat registeret, og du modtager et fint bevis herpå. Bagefter vil du få et nyt brev, hvis katten har fået point nok til en titel. Hvordan man registrerer den, fremgår af brevet.