Viking Cats Stamtavler

Viking Cats kan nu tilbyde at lave stamtavler til vores medlemmer efter nedenstående regler.

Malene kan kontaktes med spørgsmål omkring stamtavler enten på mail: vikingcatsstamtavle@gmail.com eller telefon 60482395 (helst mellem kl. 19.00-22.00)

 1. For at kunne modtage stamtavler via Viking Cats kræver det, at man har et aktivt hovedmedlemsskab eller aktivt husstandsmedlemsskab af Viking Cats.

 2. Stamnavn skal søges via TICA. Første gang der søges stamtavler via Viking Cats, skal bevis for stamnavn i TICA medsendes sammen med medlemsnummer.

 3. For at kunne udarbejde 4 generations stamtavler, kræves følgende vedrørende forældrene til det kuld, der ønskes stambogsført: Kopi af registreringsattester/stamtavler med tydelige stambogsnumre og oplysninger om kattenes farver. Hvis forældrene er stambogsført gennem Viking Cats er dette ikke nødvendigt. Det påhviler opdrætter at sørge for, at de oplyste oplysninger er korrekte og tilstede, før stamtavle kan udstedes.

 4. Kuldet skal være registreret i TICA og kuldets registreringsbevis skal medsendes.

 5. For registrering af titler på stamtavler, skal der indsendes titeldiplom fra TICA. For at kunne registrere titler i TICA kræves, at den enkelte kat er registreret i TICA.

 6. Det er kun muligt at stambogsføre racer, der er godkendte i TICA Championship. Der stambogsføres ingen ikke-godkendte raceblandinger.

 7. Viking Cats’ etiske regler og disse stambogsføringsregler skal overholdes.

 8. Er man ekskluderet i en anden hovedklub i anden forening, kan man ikke modtage stamtavler via Viking Cats.

 9. Formular hentes via Viking Cats hjemmeside og skal leveres til klubben udfyldt og underskrevet.

 10. Stamtavler mm betales forud og refunderes ikke. Intet arbejde opstartes før betaling er modtaget.
 11. Vigtigt alt materiale skal være læsbart.

 12. Forventelig leveringstid 1-2 uger, efter modtagelse af læsbart materiale og betaling.

Prisliste:

4 generations stamtavle pr. stk.        kr. 125,00
Ejerskifte blanket / transfer pr. stk. (print)      kr.   50,00
Ejerskifte blanket / transfer pr. stk. (PDF fil)  kr.   25,00
Stamtavle kopi                                    kr.   50,00
Hastegebyr (inden for 1 uge)                      kr. 200,00 (kun ved forudgående aftale med klubben)

Porto                                                    kr. 50,00 (skal betales af alle)

Betaling:

Danske Bank:
Registreringsnummer 9570 , kontonummer 12944454
Ved bankoverførsel bedes udlændinge betale gebyr for overførsel, hvis gebyr deles overfør da kr. 50,- ekstra.

SWIFT DABADKKK  IBAN DK2130000012944454

Address: Viking Cats, Holbækvej 111, 4100 Ringsted, Denmark

Husk at skrive hvem du er og hvad du betaler for! (husk at betale evt gebyrer)

Paypal: formand@viking-cats.dk (husk at betale Paypal fee)

MobilePay: 997450 (husk at betale gebyr på 1% af beløbet du skal overfører)
Skriv der betales for X antal stamtavler.


Ovenstående priser er gældende for medlemmer af Viking Cats fra 1. marts 2024.

Etiske regler
Stamtavle ansøgning (PDF)