Etiske regler

Senest revideret 22. januar 2024

Alle medlemmer af Viking Cats er forpligtede til at efterleve disse regler.  Ved overtrædelser vil bestyrelsen idømme disciplinære foranstaltninger i forhold til overtrædelsens omfang, jvf. klubbens vedtægter §3.3.

 1. Hver enkelte kats og killings sundhed samt velfærd skal være det vigtigste hensyn for ethvert medlem. Det anbefales, at der føres nøje optegnelser vedrørende sundhed, stamtavler, vaccinationer og parringer.
 2. Medlemmerne skal opdrætte selektivt, på sunde avlsdyr fri for genetiske anomalier og defekter. Det anbefales at avlsdyr er testet for sygdomme, der er relevante for den enkelte race, inden avlsdyret benyttes i avl.
 3. Medlemmerne skal prioritere ansvarsfulde og kærlige hjem til deres killinger.
  Opdrættere skal sørge for at avlskatte, der ikke længere skal indgå i avl, skal/bør neutraliseres inden videre salg.
 4. Medlemmerne skal sælge alle katte og killinger under nedenstående betingelser:
  • Medlemmet skal stå inde for, at katten på salgstidspunktet er sund og rask.
  • Medlemmet bør tilskynde køber til at opsøge egen dyrlæge snarest muligt efter købet, for at få bekræftet kattens gode helbred.
  • Medlemmet skal forklare køberen om farerne og ulemperne ved fritløbende katte, og ærligt orientere om kattens personlighed og helbred samt give yderligere information, der har betydning for køber.
  • Medlemmet skal udfærdige en skriftlig salgsaftale, som beskriver alle salgets vilkår, og overholde denne aftale.
  • Medlemmet skal registrere katten i mindst ét anerkendt forbund (Viking Cats, CFA, FIFe, GCCF, TICA, WCF), og skal overdrage kattens papirer i overensstemmelse med forbundets regler.
  • Medlemmet skal opmuntre køber til at kontakte medlemmet, hvis der er tvivl eller spørgsmål, og besvare købers henvendelser inden for en rimelig tid.
  • Medlemmet må ikke overdrage katten, førend den er vaccineret mindst én gang mod panleukopeni (“kattesyge”), rhinotracheitis (herpes) og calici (“katteinfluenza”). Såfremt killingen overdrages til køber før re-vaccination, skal det fremgå af salgsaftalen, at køber er forpligtet til, at lade killingen re-vaccinere så den er forskriftsmæssigt dækket.
  • Medlemmet må ikke overdrage killingen, før den er mindst 12 uger gammel.
  • Medlemmet anbefales at få killinger neutraliseret inden overdragelse til ny ejer. Alternativt kan medlemmet påføre i købsaftalen at katten skal være neutraliseret senest i 6 måneders alderen.
 5. Katte og killinger skal vaccineres regelmæssigt efter dyrlægernes anbefalinger. Ved syge katte og killinger, skal dyrlægen konsulteres. Der skal tages mulige og nødvendige forholdsregler for at begrænse og undgå spredning af virus, bakterielle sygdomme og svampesygdomme. Alle katte skal ved mistanke om endo- og ektoparasitter, undersøges herfor, og behandles, så snart de konstateres.
 6. Kattenes omgivelser, senge, madskåle, vandskåle, kattebakker m.m. skal holdes rene. Kattene skal have adgang til frisk vand, komfortable liggepladser, legetøj, klatretræer og lignende. De skal fodres med ernæringsmæssigt korrekt foder af høj kvalitet i passende mængder til den enkelte kat. Hver enkelt kat og killing skal have daglig, individuel kærlighed og opmærksomhed, herunder en generel helbredskontrol.
 7. Kattene skal have passende plads til at udfolde sig, og bør leve som en del af familien. Burhold (i udstilingsbure eller lignende) er ikke tilladt. Indhegninger, afspærringer o. lign. skal være i forsvarlig stand, rene og fri for farer. Der skal være passende ventilation og frisk luft. Temperaturen skal være passende og skal kunne reguleres efter behov ved opvarmning og/eller airconditioning. Der skal være både kunstigt og naturligt lys tilgængeligt.
 8. Der skal tages forholdsregler for at undgå utilsigtede parringer. Drægtige og diegivende hunkatte og deres killinger skal have mulighed for separate opholdsrum.
 9. Medlemmet skal tilse, at hunkatte får kuld med det interval, som er forsvarligt i forhold til den enkelte kats tarv. I følge dansk lovgivning må en hunkat ikke få mere end 3 kuld på 24 måneder. Det anbefales at der er 8 måneder mellem hvert kuld. Det anbefales at en hunkat er mindst 10-12 måneder før den indgår i avl.
 • Alle aftaler mellem købere, sælgere og udstationeringshjem, vedrørende katte, killinger, avlstjeneste m.m. skal være skriftlige.
 • Medlemmerne må ikke sælge eller bortgive katte til dyrehandlere eller lignende, og må ikke sælge eller overdrage katte til forsøgsbrug. Det er ikke tilladt at sælge katte eller avlstjeneste på auktion.
 • Det er ikke tilladt at sælge avlskatte eller tilbyde parringer til en ikke-registreret opdrætter. Undtaget salg til ny opdrætter, som er i opstartsfase.
 • Ved stambogsføring i Viking Cats skal klubbens etiske regler og stambogsføringsregler overholdes, hvis ikke vil det medføre stop for udarbejdelse af stamtavler og evt. eksklusion ved næste generalforsamling. Et stop for udstedelse af stamtavler skal vedtages af et flertal i bestyrelsen.
 • Medlemmerne forventes at tilstræbe en positiv adfærd, som stiller dem selv, Katteklubben Viking Cats og TICA i et godt lys. Omtale om klubben og/eller dets medlemmer bør foregå positivt, det bør tilstræbes, at en hver uenighed tages personligt og ikke offentligt på fx de sociale medier.
  Om man er udstiller eller publikum, skal man overholde de udstukne regler for udstilling. Udstillingssucces kommer i anden række i forhold til kattenes helbred og velfærd, og i forhold til at opretholde et positivt miljø katteelskere imellem.