TICAs mission

102.1 Mission. The International Cat Association (TICA), verdens største genetiske register for racekatte og huskatte og en af verdens største udstillingsarrangerende foreninger, har følgende mission:
102.1.1 At opmuntre sine medlemmer til at være omsorgsfulde og ansvarsbevidste katteejere og -opdrættere, som arbejder sammen om at styrke og bevare katteracerne og om alle tamkattes sundhed og velfærd.
102.1.2 At have den mest nøjagtige og mest detaljerede stambog i verden.
102.1.3 At afholde katteudstillinger, som promoverer race- og huskatte på professionel vis, og som er både underholdende og lærerige for udstillere, dommere og publikum.
102.1.4 At opmuntre sine medlemmer til at deltage aktivt i samfundet og bidrage med viden om kønsneutralisering, at melde sig som frivillige i lokale dyreværnsorganisationer eller i dyrevenprogrammer for skoler, hospitaler og ældrecentre, og at engagere sig i at fremme ansvarlig lovgivning vedrørende kattes helbred og velfærd.
102.1.5 At fremme venskabelige relationer mellem katteopdrættere verden rundt.
102.1.6 At formidle viden til opdrættere, ejere, udstillere og offentligheden, om emner som avl, udstilling, raceforbedring og kattens pleje og velfærd, og at uddele materiale og information om vigtige katterelevante emner, nationalt og internationalt.
102.1.7 At stifte en fond med det formål at fremme forskningen i kattes sundhed, og formidle lister over tilgængeligt forskningsmateriale om helbred til medlemmerne.

 

TICAs politik

102.2 Politik. The International Cat Association (TICA), verdens største genetiske register for racekatte og huskatte og en af verdens største udstillingsarrangerende foreninger, er forpligtet til at fremme, beskytte og bevare både racekatte og huskatte. Vi mener at:
102.2.1 Ansvarligt opdræt af racekatte er samfundsnyttigt, fordi det bevarer de enkelte katteracers karakteristika og sørger for at videreføre såvel fysiske som adfærdsmæssige træk, så de kan nydes og beundres af katteelskere både nu og i fremtiden.
102.2.2 Det er både foreningens og medlemmernes pligt at fremme alle kattes velfærd gennem oplysning og gennem ansvarlig avlspraksis, som ikke bidrager til uønskede, unødvendige eller uplanlagte kuld.
102.2.3 TICA anerkender den betydelige byrde, som bæres af internater og dyreværnsorganisationer, men mener alligevel, at aflivning af sunde og raske dyr er samfundsskadeligt og bidrager til devaluering af levende væsener.
102.2.4 Alle katteelskere bør arbejde sammen med andre dyreelskere om at fremme løsninger af problemerne med overskudsdyr, løsninger som inkluderer:
102.2.4.1 At nedbringe antallet af herreløse dyr ved at fremme brugen af permanent ID (chip eller tatovering), som kan være med til at sikre, at bortkomne dyr kommer tilbage til deres ejere.
102.2.4.2 At nedbringe antallet af vildkatte ved at støtte lokale indfangnings- og genudsætningsprogrammer.
102.2.4.3 At nedbringe antallet af killinger født hvert år, planlagte og uplanlagte, ved at informere om kønsneutralisering og ved aktivt at bidrage til kønsneutralisering af alle kælekatte, både race- og huskatte.
102.2.5 Lovgivningspolitik: TICA vil modarbejde lovgivning, som sigter mod licenseringer, begrænsninger, obligatorisk ID-registrering, manglende databeskyttelse og skatter og gebyrer på dyrehold og dyreartikler. TICA vil generelt støtte indsatser, som handler om at forbedre internaternes forhold, frivillige ID-mærkningsordninger, indfangning, neutralisering og genudsætning af vildkatte, og forskellige fundraiserprojekter, som afsætter indtægterne helt eller delvist til dyrevelfærd og oplysningsprogrammer.