Orientering om registreringsregler

På TICA’s Annual Meeting i 2014 blev der vedtaget nogle nye regler for eksperimentalracer, forstået som racer, der baserer sig på en eller flere allerede anerkendte strukturelle mutationer (definition nedenfor, artikel 31.6).

Reglerne går i korthed ud på, at det, der før hed “Experimental Registry” nu hedder “Experimental Record”, for at tydeliggøre for både opdrættere og killingekøbere at en optagelse i “Experimental Record” ikke er det samme som en TICA-registrering, og at en kat opført i “Experimental Record” derfor ikke kan kaldes “TICA-registreret” eller endsige “TICA-godkendt”.

Samtidig blev det besluttet, at de eksisterende strukturelle mutationer “tilhører” den race, som først gjorde krav på mutationen, og at der ikke kan godkendes nye racer baseret på de eksisterende mutationer, med mindre den eksisterende mutationsraces Breed Section giver tilladelse hertil. Reglerne blev indført, fordi mange var bekymrede over en stigning i antallet af “multi-mutationsracer” som fx katte, der både har foldede ører og afkortede ben; stumphale og krøllede ører; overtallige tæer og afkortede ben, osv. osv.

Reglerne betyder i praksis, at nye racer, som baserer sig på en eller flere allerede anerkendte strukturelle mutationer, vil få store vanskeligheder ved nogensinde at blive godkendt. De gælder for alle eksperimentalracer, som ikke allerede var optaget i PNB eller ANB pr. 1/1 2015. Det betyder ikke, at det nu er blevet forbudt at opdrætte sphynx med afkortede ben, eller abyssiniere med stumphaler, eller siamesere med krøllede ører, eller noget helt fjerde, men det betyder, at sandsynligheden for, at disse racer nogensinde vil blive anerkendt til Championship er forsvindende lille og at kattene ikke kan kaldes TICA-registrerede.

I forbindelse med Viking Cats’ Generalforsamling 2016 var der et ønske fra medlemmerne om, at vi i klubben skulle gøre disse regler klart for medlemmer og killingekøbere, og i særdeleshed gøre det klart, at eksperimentalracer som fx Bambino, Elf og Genetta ikke kan TICA-registreres, ikke er TICA-anerkendt og næppe nogensinde bliver det. Det håber vi står klart herefter, og at medlemmer af Viking Cats selv tager ansvar for, at deres hjemmesidetekster m.m. afspejler disse faktiske forhold.

De relevante paragraffer i registreringsreglerne gengives her:

31.6 Structural mutation: Appearance of the skeletal and/or cartilage expression different from the average domestic cat such as, but not limited to,folded ears, shortened legs, shortened or absent tail, etc. The difference in expression may or may not affect the physical abilities of the cat.

32.3 The association shall maintain an Experimental Record for purposes of tracking of all cats which qualify for tracking as defined within these rules.

32.5 The certificates for cats tracked in the Experimental Record shall be distinguished from those registered in the Stud Book to avoid potential confusion regarding the status of a given cat or breed within the association. Experimental Certificates of Record shall clearly state that the breed and breed name are not recognized or approved by TICA and are “Not Eligible for Competition”.

33.2.4 Mutation Breed – A breed which has been defined by the introduction of new gene(s) not present in an established breed.

39.4 Structural mutations are “owned” by the first breed establishing championship status that displays that structural mutation (such as folded ears: Scottish Fold; short legs: Munchkin; curled ears: American Curls, etc.). New breeds may only use this structural mutation with permission (a majority vote of the breed section) of the breed/breed group owning it.

Der er lukket for kommentarer.