TICA shows | tilmelding | ankomst | i dommerringen | bedømmelserne | titler & awards

I dommerringen

…Som udstiller skal man være vågen og holde øje med sin kats nummer…

Bedømmelserne foregår i dommerringene. Hver ring består af 10-15 bure med et dommerbord i midten, som regel med stolerækker foran. I ringen arbejder dommeren, og han/hun assisteres af en såkaldt Ring Clerk, og sommetider også en Steward (bemærk, at Stewarder i TICA ikke har samme funktioner som i de traditionelle formater). Ring Clerken sørger for, at kattene bliver kaldt op i ringen, og at der sættes numre på burene i ringen. Ring Clerken sørger desuden for at skrive alle dommerens afgørelser ned.

Som regel dømmes kattene i numerisk rækkefølge, og så starter de forskellige ringe med forskellige grupper. Fx. kan man forestille sig at Ring 1 starter med SH Cats (voksne korthårskatte), mens Ring 2 starter med LH Kittens (langhårskillinger), Ring 3 med LH Alters (langhårskastrater) og Ring 4 med SH Kittens (korthårskillinger). Sammen med kataloget får man et Judging Schedule (en bedømmelsesplan), som fortæller, i hvilken rækkefølge grupperne tages i de forskellige Ringe.

Praksis i ringen

Kattene håndteres ikke af hverken stewarder eller Clerks, men kun af udstilleren og dommeren. Katten kaldes maksimalt tre gange over højttalersystemet, og den bliver IKKE hentet i sit eget bur af stewarden eller clerken. Dukker katten ikke op i ringen efter det sidste udkald, bliver den markeret ABS. Som udstiller skal man altså være vågen og holde øje med sin kats nummer.

Når nummeret kaldes, tager man simpelthen sin kat, bærer den op i ringen, sætter den i det bur, der bærer kattens nummer, lukker buret og forlader ringen igen. Det er ikke tilladt at blive hængende i ringen for at snakke med katten, frisere den ell. lign. Det er heller ikke tilladt at sidde på stolerækkerne i ringen med sin kat, med mindre dommeren udtrykkeligt har bedt om det, eller du har spurgt om lov, hvis fx din kat strinter.

Når Ring Clerken lægger din kats nummer ned, er det signal til, at du skal hente din kat fra ringen. På nogle udstillinger må man tage båndene for Color- og Division-placeringer med sig, på ande udstillinger skal de blive i ringen. Har katten været i en Final, må den tages ned fra ringen, når dommeren har taget sin Best Cat/Kitten/Alter/HHP. Den fine sticker må naturligvis tages med og påsættes sin kokarde, og det er god tone at sige tak til dommeren og evt. bede om at få kokarden signeret.

Hvis det sker, at din kat kaldes, mens den sidder i bur i en anden ring, så gå til den ring, der kalder, og henvend dig til Ring Clerken og fortæl, at din kat er optaget i en anden ring. Så giver Clerken besked om, hvordan du skal forholde dig. Alle spørgsmål og henvendelser skal i øvrigt rettes til Ring Clerken, aldrig til dommeren. Hvis du gerne vil tale med dommeren om dine bedømmelser, skal du vente til katteudstillingens afslutning, før du henvender dig med dine spørgsmål. Her er de fleste dommere villige til en lille snak, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Teksterne i udstillingsguiden er oversat og bearbejdet efter originalmateriale fra Cattica All Breeds Cat Club i England, og gengives her med deres venlige tilladelse.