TICA shows | tilmelding | ankomst | i dommerringen | bedømmelserne | titler & awards

Bedømmelserne

…kattene opdeles ikke efter tidligere opnåede titler, men konkurrerer alle på lige vilkår…

Ved bedømmelserne dømmes voksne (fertile over 8 mdr), killinger (4-8 mdr), kastrater (over 8 mdr), huskatte (kastrerede over 8 mdr) og huskattekillinger (4-8 mdr) hver for sig. Kattene opdeles ikke efter tidligere opnåede titler, dvs. katte uden titler konkurrerer med katte med titler, og de opdeles ikke efter køn, dvs. hanner og hunner konkurrerer direkte i klassen. Bemærk, at killinger under 4 måneder ikke kan udstilles.

Selvom bedømmelserne tager kortere tid end i de traditionelle formater, er dommerne uddannet efter tilsvarende standarder og har stor rutine i at bedømme kattene. I mange tilfælde er selve håndteringen af kattene faktisk af samme varighed som de traditionelle, men fordi der ikke skal bruges tid på at udfærdige skriftlige bedømmelser, virker TICA-bedømmelsen langt hurtigere. Dommeren tager simpelthen katten ud af buret, placerer den på dommerbordet og vurderer den i forhold til racens standard, sætter den tilbage i buret og fortsætter med den næste.

Generelt siger dommerne ikke ret meget undervejs, og det er kotume, at udstillerne heller ikke taler til dommerne , med mindre dommerne henvender sig til dem. Hvis du skal have kommunikeret noget information til dommeren, som fx at din kat er optaget i en anden ring, skal du altid henvende dig til Ring Clerken, som så giver dommeren besked. Hvis du har spørgsmål til din kats bedømmelse, så vent med at spørge dommeren, til katteudstillingen er ved at være slut.

Først dømmes katte af samme race og samme farve mod hinanden, fx alle de blå Briter eller alle de rød makreltabby Maine Coon. De 5 bedste placeres 1-5. Bemærk, at Best Of Color ikke betyder, at katten har den bedste farve, men at den er den bedste i farven, altså at den er vinder af klassen ligesom en EX1 i traditionelt format. Kattens placering markeres ved, at dommeren hænger farvede bånd på buret:

  • Blåt bånd er Best Of Color
  • Rødt bånd er 2nd Best Of Color
  • Gult bånd er 3rd Best Of Color
  • Grønt bånd er 4th Best Of Color
  • Hvidt bånd er 5th Best Of Color

Når hver farveklasse er dømt færdig, placerer dommeren kattene i divisionen, fx er den blå Brite i “Solid Division” (nonagouti-divisionen) sammen med andre nonagouti Briter, og en rød makreltabby Maine Coon konkurrerer i “Tabby Division” sammen med andre tabby Maine Coons. Der udtages 3 placeringer, som ligeledes markres ved farvede bånd:

  • Sort bånd er Best Of Division
  • Lilla bånd er 2nd Best Of Division
  • Orange bånd er 3rd Best Of Division

Når racen er dømt færdig, kan dommeren vælge at annoncere de bedste i racen, Best Of Breed nr. 1-3, men han/hun kan også vente med dem for at gøre sine Finals mere spændende.

Finaler

Når dommeren er færdig med sine bedømmelser, udvælger han/hun sine bedste af dagens katte inden for de respektive 5 grupper: killinger, voksne, kastrater, huskattekillinger og huskatte . En såkaldt Specialty (SP) finale er for enten korthår (SH) eller langhår (LH), mens en Allbreed (AB) finale er for alle racer. Konkurrencen er således hårdere i en AB-ring end i en SP-ring. Når der skal kaldes til Final, annoncerer Ring Clerken, at der er sat numre op, og udstillerne bedes kontrollere dem. Bemærk, at kattens numre ikke kaldes til en Final; det er for at undgå bevidst eller ubevidst påvirkning af de øvrige dommeres valg. Dommeren vil præsentere sine finalister og forklare, hvorfor netop disse katte kom i finalen, og hver kat præmieres med en fin sticker. Det er god skik at sige tak til dommeren, når man henter sin kat fra en Final. Man kan næsten altid høre, når der er Finals i gang, fordi udstillere og publikum klapper af finalisterne.

Teksterne i udstillingsguiden er oversat og bearbejdet efter originalmateriale fra Cattica All Breeds Cat Club i England, og gengives her med deres venlige tilladelse.